Obowiązują od 21 marca 2023 r.

Publikacja: 21.03.2023 01:00

· rozporządzenie ministra finansów z 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego (DzU z 6 marca 2023 r., poz. 416)

· rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2023 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej (DzU z 6 marca 2023 r., poz. 417)

· rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 lutego 2023 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby (DzU z 6 marca 2023 r., poz. 418)

· rozporządzenie ministra finansów z 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych – z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wejdzie w życie 7 czerwca 2023 r. (DzU z 6 marca 2023 r., poz. 422)

· rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, który wejdzie w życie 7 kwietnia 2023 r. (DzU z 13 marca 2023 r., poz. 471)

· rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (DzU z 20 marca 2023 r., poz. 516)

· rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (DzU z 20 marca 2023 r., poz. 517)

· rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (DzU z 20 marca 2023 r., poz. 520)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań (DzU z 20 marca 2023 r., poz. 523)

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"