Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 lutego 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego 

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie nadania statutu Akademii Kopernikańskiej 

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji