Zarządzenie nr 406 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”

Uchwała nr 220 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego

Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” 

Zarządzenie nr 378 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych 

Zarządzenie nr 374 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu 

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2023