Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. do Komisji Europejskiej o podjęcie działań systemowych w zakresie stabilizacji cen energii w celu ochrony wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej 

Zarządzenie nr 331 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych 

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2022 r. nr 1131.38.2022 o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji