Zarządzenie nr 328 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 312/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 311/2022 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr rej. 309/2022 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 308/2022 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 304/2022 o nadaniu orderów