Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2022 r. nr 1130.81.2022 w sprawie wyznaczenia sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. nr 115.8.2022 w sprawie nadania tytułu profesora 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. nr 115.7.2022 w sprawie nadania tytułu profesora 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych