Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr rej. 218/2022 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr rej. 216/2022 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr rej. 215/2022 o nadaniu odznaczenia

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 212/2022 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2022 r. nr rej. 210/2022 o nadaniu odznaczenia

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 209/2022 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 208/2022 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2022 r. nr rej. 204/2022 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2022 r. nr rej. 203/2022 o nadaniu odznaczenia

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent