• rozporządzenie ministra zdrowia z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (DzU z 20 kwietnia 2022 r., poz. 852)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH240015) (DzU z 6 maja 2022 r., poz. 961)

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (DzU z 6 maja 2022 r., poz. 962)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pierściec (PLH240022) (DzU z 6 maja 2022 r., poz. 966)

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 2022 r. w sprawie trybu mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski (DzU z 20 maja 2022 r., poz. 1075)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (DzU z 20 maja 2022 r., poz. 1077)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DzU z 20 maja 2022 r., poz. 1078)