Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie" - poz. 441

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 440

Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022–2025 - poz. 439