- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych (DzU z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1312)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną - z wyjątkiem § 2 pkt 5, 7 i 8 które wejdą w życie 24 sierpnia 2017 r. (DzU z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1314)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (DzU z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1317)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych (DzU z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1319)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (DzU z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1322)