- art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5–7, art. 54 ust. 1–5 oraz art. 57 ust. 4 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2320)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (DzU z 7 stycznia 2021 r., poz. 27)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 20 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie (DzU z 21 stycznia 2021 r., poz. 138)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego (DzU z 21 stycznia 2021 r., poz. 142)