- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (poz. 274)

- Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2020 r. (poz. 273)

- Uchwała nr 27/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego (poz. 272)

- Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (poz. 271)

- Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (poz. 270)