• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego (DzU z 8 stycznia 2018 r., poz. 38)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017–2019 (DzU z 8 stycznia 2018 r., poz. 39)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2018 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim (DzU z 22 stycznia 2018 r., poz. 177)