• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026) (DzU z 13 stycznia 2022 r., poz. 77)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Reknicy (PLH220008) (DzU z 13 stycznia 2022 r., poz. 79)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) (DzU z 13 stycznia 2022 r., poz. 80)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH020072) (DzU z 13 stycznia 2022 r., poz. 81)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich (PLH040023) (DzU z 13 stycznia 2022 r., poz. 83)

• rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 19 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną (DzU z 27 stycznia 2022 r., poz. 191)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (DzU z 27 stycznia 2022 r., poz. 195)