• art. 83 pkt 9 lit. a ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (DzU z 15 stycznia 2021 r., poz. 97)