· niektóre przepisy ustawy z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (DzU z 13 kwietnia 2021 r., poz. 674)

· ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 29 października 2021 r., poz. 1978)

· rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU z 30 grudnia 2021 r., poz. 2482)