Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego 

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego 

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r. 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 110.27.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 110.26.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej