[b]Ustawy[/b] (poz. 104 – 106), z 5 i 19 grudnia 2008 roku oraz 9 stycznia 2009 roku, o zmianie ustawy:

- kodeks postępowania karnego; wejdzie w życie 24 lutego,

- o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw; 17 lutego, a jeden przepis 9 lutego,

- o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw; 24 lutego, a niektóre przepisy 1 czerwca.

[b]Umowy międzynarodowe[/b] (poz. 107 – 108):

- Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie 16 maja 2005 r.

- oświadczenie rządowe z 31 grudnia 2008 r., że wskazana konwencja w stosunku do RP wejdzie w życie 1 marca.

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 109) z 26 stycznia w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie; 24 lutego.

Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=300139]Dz.U. nr 20[/link]

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ