[srodtytul]UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE[/srodtytul]

- po rocznym vacatio legis ust. 2c – 2d w art. 47 znowelizowanej 24 kwietnia ubiegłego roku ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; przepisy te dotyczą zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310534](DzU z 2009 r. nr 71, poz. 609)[/link], czytaj >C4

[srodtytul]PASZPORTY[/srodtytul]

- długi okres tzw. leżakowania objął też rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu towarzyszącego Siłom Zbrojnym RP, członków rodzin tego personelu lub członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=319845](DzU z 2009 r. nr 119, poz. 995)[/link]

[srodtytul]PROKURATORIA GENERALNA[/srodtytul]

- rozporządzanie Rady Ministrów dotyczące wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353854](DzU nr 83, poz. 539)[/link]

[srodtytul]ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE[/srodtytul]

- na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym Rada Ministrów wydała trzy rozporządzenia w sprawie:

– Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353860](DzU nr 83, poz. 540)[/link]

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

– Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353845](DzU nr 83, poz. 541)[/link]

– planów ochrony infrastruktury krytycznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353851](DzU nr 83, poz. 542)[/link]

[srodtytul]OSOBOWOŚĆ PRAWNA[/srodtytul]

- osobowość prawną uzyskało Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353848](DzU nr 83, poz. 543)[/link]

[srodtytul]MONETY[/srodtytul]

- 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego Narodowy Bank Polski upamiętnił wybiciem monet nominalnej wartości: 2 zł i 10 zł, które dzisiaj wchodzą do obiegu

[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=355697](MP nr 39, poz. 541)[/link]

[srodtytul]ZALESIANIE[/srodtytul]

- zmienione 31 maja rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o warunkach i trybie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=356249](DzU nr 94, poz. 608)[/link]