Rozporządzenie ministra zdrowia

(poz. 583) z 29 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień; wejdzie w życie 1 czerwca.

Zobacz treść Dz.U. Nr 101