Postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

z 15 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 826

- z 15 sierpnia 2011 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 827

Uchwała:

- Rady Polityki Pieniężnej z 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2012, poz. 828

Zarządzenie:

- prezesa Narodowego Banku Polskiego z 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Miasta w Polsce" — Poznań, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu, poz. 829

Obwieszczenia:

- ministra finansów z 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, poz. 830

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

- ministra sprawiedliwości z 19 sierpnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego, poz. 831

- Prokuratora Generalnego z 17 sierpnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich, poz. 832

- prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2011 r., poz. 833

Komunikaty:

- ministra gospodarki z 18 sierpnia 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011—2020", poz. 834

- ministra gospodarki z 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, poz. 835

Zobacz treść M.P. Nr 82