Zarządzenie nr 16/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Wielkie aktorki" – Helena Modrzejewska - pozycja 461