NADZÓR

- rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem (DzU z 4 grudnia 2013 r., poz. 1437)

UBEZPIECZENIA

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 listopada 2013 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r. (DzU z 4 grudnia 2013 r., poz. 1444)

PSZCZOŁY

- rozporządzenie Rady Ministrów z 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych w rodzinach pszczelich (DzU z 18 grudnia 2013 r., poz. 1577)