Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 20 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (DzU z 1 grudnia 2014 r., poz. 1677)

Rozporządzenie ministra finansów z 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 (DzU z 15 grudnia 2014 r., poz. 1799)