Postanowienie nr rej. 81/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń(poz. 472);

Postanowienie nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów (poz. 471);

Postanowienie nr rej. 73/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderów (poz. 470);

Postanowienie nr rej. 58/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń (poz. 469);

Postanowienie nr rej. 39/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczenia (poz. 468);

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (poz. 467);

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (poz. 466).