fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

RPD: zawód psychologa wymaga regulacji

Fotolia.com
Rzecznik Praw Dziecka poinformował o swoim wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin.

- Z pomocy psychologicznej korzysta coraz więcej dzieci i rodzin. Psychologowie wchodzą w skład opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, wydają także opinie w sprawach rodzinnych i nieletnich jako biegli sądowi. Nieprofesjonalne wykonywanie usług psychologicznych stanowi zagrożenie dla dziecka – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Rzecznik wskazuje, że w związku z brakiem powołania organów samorządu zawodowego psychologów, osoby korzystające z pomocy psychologów nie mogą składać skarg na jakość tej pomocy czy naruszenie obowiązków zawodowych przez psychologa. RPD pyta również pyta czy podjęto prace zmierzające do stworzenia nowej regulacji dotyczącej wykonywania zawodu psychologa. To już kolejne wystąpienie Marka Michalaka w sprawie dotyczącej uregulowania zasad wykonywania zawodu psychologa, kierowane do MRPiPS.

W lipcu 2017 roku, Pani Minister Elzbieta Rafalska przyznała, że obecnie obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie funkcjonuje w praktyce. Prowadzone prace nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa zostały wstrzymane z uwagi na przewidziany w przepisach dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, zmienionej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE – przegląd zawodów regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym zawodu psychologa. Przegląd ten miał na celu zbadanie, czy regulacja zawodu w danym kraju nie narusza reguł proporcjonalności, czy jest niedyskryminująca oraz czy jej wprowadzenie jest uzasadnione nadrzędnym interesem ogólnym. Po jego zakończeniu Komisja Europejska stwierdziła, że w celu zwiększenia jasności stosowanych kryteriów regulowania zawodów, konieczne jest wprowadzenie dyrektywy stanowiącej ogólnounijny mechanizm analizy proporcjonalności, który będzie stosowany przez wszystkie państwa członkowskie w podobny sposób.

- Brak jasnych przepisów dotyczących zawodu psychologa rodzi wiele problemów, są wśród nich brak regulacji w zakresie prawa wykonywania zawodu psychologa, brak list psychologów, brak określonych standardów wykonywania zawodu psychologa i organu sprawującego nadzór nad wykonywaniem tego zawodu. Efektem tego stanu rzeczy jest naruszanie praw osób korzystających z usług psychologicznych, jak i samych psychologów – wylicza Rzecznik Praw Dziecka.

W ocenie Marka Michalaka stworzenie spójnej i precyzyjnej regulacji powinno mieć charakter priorytetowy. - Aktualna sytuacja, w której przepisy ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie są stosowane powoduje liczne trudności w zapewnianiu małoletnim profesjonalnej pomocy psychologicznej, opartej na właściwie wykształconej i przygotowanej do pracy z dziećmi kadrze. Zwłaszcza uwzględniając fakt stałego wzrostu zapotrzebowania na usługi psychologiczne dla najmłodszych – podkreśla RPD.

Źródło: RPD
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA