fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Związki międzygminne a ich nieprawidłowości w statutowych zadaniach

www.sxc.hu
Przepisy umożliwiają gminom wspólne wykonywanie zadań publicznych w formie związków. W praktyce wiele z nich ma wyłącznie charakter fasadowy i swoich statutowych zadań nie realizuje.

Niektóre zadania publiczne gmin wymagają od nich dużego zaangażowania finansowego i organizacyjnego, w związku z czym w praktyce ich realizacja we współpracy z innymi gminami może się okazać dużo bardziej efektywna. Szczególnie widoczne będzie to w przypadku małych gmin, dla których samodzielne realizowanie zadań, na przykład z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, może być nie tylko droższe, ale również mniej użyteczne dla mieszkańców danej gminy.

Rozwiązaniem może być utworzenie przez kilka gmin związku międzygminnego i przekazanie mu do realizacji określonych zadań publicznych, wspólnych dla wszystkich zainteresowanych gmin.

Połączenie sił

Związek międzygminny to szczególnego rodzaju osoba prawna, która wykonuje przekazane mu zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast gminy w nim zrzeszone tracą zarówno prawa, jak i obowiązki związane z wykonywaniem tych zadań. W teorii związek międzygminny jest zatem narzędziem umożliw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA