fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Wojewoda będzie ponownie oceniał operat szacunkowy - wyrok WSA

Dziennik Wschodni
Organy administracji nie są zwolnione od merytorycznej oceny wiarygodności wyceny.

Prezydent Poznania ustalił lokalizację zespołu domów studenckich Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM).

Następnie wydano decyzję wywłaszczeniową, mocą której na Skarb Państwa przechodziło 5,8 tys. mkw. prywatnego gruntu. Prezydent Poznania podał, że koszty odszkodowania ma pokryć UAM.

Odszkodowanie ustalono na podstawie opinii biegłego -rzeczoznawcy majątkowego. Prezydent miasta stwierdził, że operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z przepisami i zasadami. Biegły określił właściwy rynek podobnych nieruchomości i wartość rynkową wywłaszczanej działki. Zastrzeżenia do operatu zgłosili jednak zarówno właściciele nieruchomości, jak i UAM.

W odwołaniu do wojewody wielkopolskiego UAM zakwestionował wysokość odszkodowania. Zarzucił, że nieruchomości podobne zostały wybrane do operatu przypadkowo, z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Wojewoda uznał operat za spójny, logiczny i zupełny. Ocenił, że przyjęta w nim wycena wywłaszczanej nieruchomości może być podstawą wymiaru odszkodowania. Stwierdził, że rola organu administracji ogranicza się do oceny prawidłowości operatu tylko pod względem formalnym. Dobór materiału porównawczego, metodologia oraz sam proces wyceny są wiadomościami specjalnymi, posiadanymi przez rzeczoznawców. Organ nie ma prawa ani obowiązku oceny operatu pod względem merytorycznym.

Uniwersytet wniósł skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Od 2014 r. do września 2017 r. zapadły w tej sprawie trzy wyroki, w tym orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, po którym sprawa wróciła do ponownego rozpoznania przez WSA. Wyrokiem z 8 września 2017 r. WSA uchylił bowiem decyzję wojewody w części dotyczącej odszkodowania.

W uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że organy administracji nie są zwolnione od merytorycznej oceny wiarygodności operatu. Mają obowiązek sprawdzić, czy opiera się on na prawidłowych danych dotyczących szacowanej nieruchomości i właściwym doborze nieruchomości podobnych. Organ administracji nie może, wbrew opinii rzeczoznawcy majątkowego, przyjąć, że wartość nieruchomości jest inna, niż ustalił to rzeczoznawca. Ma natomiast obowiązek dokonania oceny podobieństwa nieruchomości przyjętych w operacie do nieruchomości podlegającej wycenie oraz zweryfikowania podejścia rzeczoznawcy majątkowego do wyceny oraz metody i techniki szacowania wartości nieruchomości – orzekł WSA. ©?

Sygnatura akt: IV SA/Po 533/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA