fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Sąd: zmiana adresu sekretariatu szkoły wymaga nowych opinii

123RF
Informacja o warunkach lokalowych szkoły ma dotyczyć zarówno jej głównej siedziby, jak i innych miejsc, w których prowadzi ona działalność.

Aby uzyskać więcej miejsca dla uczniów, spółka z o.o. prowadząca szkołę niepubliczną przeniosła sekretariat do innego budynku. Prezydent miasta odmówił jednak dokonania zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Szkoła nie dostarczyła bowiem dokumentów, które nie tylko wskazywałyby nowy adres, lecz i zawierały informacje o warunkach lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Mają je potwierdzać pozytywne opinie inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Zmieniając jeden z adresów szkoły, spółka nie załączyła do swojego wniosku żadnej z tych opinii. Nie uzupełniła go również w wyznaczonym terminie. Nie dopełniła więc wszystkich formalności wymaganych do zmiany wpisu dotyczącego nowego adresu sekretariatu.

Spółka odwołała się do śląskiego kuratora oświaty w Katowicach. Jej zdaniem takie opinie należy przedstawić w razie zmiany miejsca prowadzenia zajęć i innej statutowej działalności szkoły, a nie zmiany adresu.

Gdy kurator oświaty nie uwzględnił odwołania, spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Organy administracji obu instancji prawidłowo zastosowały przepisy ustawy – Prawo oświatowe – orzekł sąd. Wniosek spółki dotyczył zmiany adresu sekretariatu szkoły, czyli jej siedziby. Przepisy prawa oświatowego wymagają wskazania miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informacji o warunkach lokalowych, zapewniających m.in. bezpieczne i higieniczne warunki nauki. Spełnienie tych wymagań mają potwierdzać opinie organów inspekcji sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy to zarówno głównej siedziby szkoły, jak i tych ewentualnych miejsc, w których szkoła lub placówka oświatowa prowadzi działalność.

Nie ma żadnych podstaw do ograniczenia wspomnianych wymogów wyłącznie do miejsc prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – podkreślił WSA. Uczniowie i nauczyciele mają przecież kontakt zarówno z siedzibą szkoły, jak też jej sekretariatem. Do zgłoszenia miejsca prowadzenia szkoły spółka powinna więc dołączyć wspomniane opinie. Skoro tego nie zrobiła, należało wydać odmowną decyzję – orzekł sąd, oddalając skargę spółki.

Wyrok jest nieprawomocny. Jednak w obecnych warunkach, gdy w wyniku reformy oświaty dochodzi do zmian lokalowych w szkołach mających rozładować nadmierne zagęszczenie, orzeczenie WSA w Gliwicach dotyczące wymogów, jakie należy spełnić, żeby dokonać zmian we wpisie do ewidencji, nabiera szczególnego znaczenia.

Sygnatura akt: IV SA/Gl 1037/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA