fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Koronawirus: czy DPS-y, domy opieki, więzienia, poprawczaki są zabezpieczone?

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Jak na epidemię koronawirusa przygotowano miejsca zatrzymań w Polsce? – pyta władze Rzecznik Praw Obywatelskich Chodzi o więzienia, areszty i pomieszczenia dla zatrzymanych, areszty i ośrodki dla cudzoziemców, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, szpitale psychiatryczne, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i placówki całodobowej opieki dla osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i seniorów.

Przebywają tam m.in. osoby z grup wysokiego ryzyka, dlatego miejsca te powinny być objęte zaleceniami dla eliminacji możliwych dróg zakażenia. RPO chce też wiedzieć, czy w związku z zagrożeniem ograniczono prawa osób przebywających w tych miejscach lub ograniczono tam wizyty.

Wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce RPO zwrócił się do organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych tzw. miejsc detencji o informacje na temat ich przygotowania na zagrożenie.

- Śledząc doniesienia w mediach dotyczące wprowadzanych w kraju środków ostrożności zmierzających do eliminacji potencjalnych dróg rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, dostrzegam brak adekwatnych zaleceń, które odnosiłyby się do wskazanych wyżej miejsc detencji – napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa.

Z uwagi na fakt, że w miejscach tych przebywają także osoby z grup wysokiego ryzyka zarażenia wirusem (osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku), Rzecznik uważa, że stosowne zalecenia powinny zostać wydane także w stosunku do poszczególnych miejsc detencji.

Dlatego poprosił Głównego Inspektora Sanitarnego o rozważenie opracowania zaleceń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w tych miejscach.

Pisma ze szczegółowymi pytaniami w sprawie trafiły do: ministrów - Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej; Edukacji Narodowej; Zdrowia oraz Sprawiedliwości, a także do komendantów głównych - Straży Granicznej, Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Rzecznik pyta m.in.:

- czy wśród przebywających w danym miejscu są osoby z podejrzeniem koronawirusa lub osoby, które zdiagnozowano jako jego nosicieli;

- jakie procedury wprowadzono, jeśli chodzi o profilaktykę zarażeń i jakie są zabezpieczenia dezynfekcyjne;

- w jaki sposób osoby pełniące służbę lub pracujące w tych miejscach zostały przygotowane na rozpoznawanie symptomów koronawirus;

- czy w związku z zagrożeniem wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z praw przysługujących osobom przebywających w tych miejscach - jeśli tak, to jakie i gdzie;

- czy osoby zdradzające objawy chorobowe są poddawane testom na obecność wirusa;

- czy osoby zgłaszające objawy mogące świadczyć o zakażeniu są izolowane - jeśli tak, to czy w danym miejscu, czy też w placówkach cywilnej służby zdrowia;

- czy personel tych miejsc jest poddawany kwarantannie w przypadku kontaktu z osobą mogącą być nosicielem;

- czy wprowadzono ograniczenia wizyt dla osób odwiedzających - jeśli tak, to jakie i gdzie;

- czy wprowadzono - i ewentualnie jakie - dodatkowe środki ostrożności wobec osób wchodzących do tych miejsc;

- czy wprowadzono specjalne procedury związane z konwojowaniem osób pozbawionych wolności, a podejrzewanych o nosicielstwo.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA