fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Niższy abonament RTV w 2016 r.

www.sxc.hu
Miesięczna opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego w 2016 roku wynosić będzie 22,70 zł.

4 grudnia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, przyjętym przez Radę, miesięczna opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego w roku 2016 wynosi 22,70 zł.

Po uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z lat 2006-2015, KRRiT zweryfikowała dotychczasowe stawki opłat abonamentowych.

Odpowiednio zweryfikowane stawki zniżek w opłatach abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego wynoszą:

- 44,05 zł za dwa miesiące,

- 65,35 zł za trzy miesiące,

- 129,40 zł za sześć miesięcy,

- 245,15 zł za rok kalendarzowy.

Nowe stawki obowiązują z dniem ogłoszenia Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r.

Nadwyżka z tytułu wpłat dokonanych już przez abonentów na poczet 2016 r., powstała wskutek rozporządzenia KRRiT z 19 maja br., rozliczana będzie przez Pocztę Polską.

Źródło: KRRiT
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA