fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Kiedy nie trzeba ponosić kosztów w sprawach administracyjnych

AdobeStock
Prócz prawa pomocy na wniosek przepisy przewidują też katalog spraw, w których nie ma obowiązku uiszczania kosztów.

Osobną instytucją przewidzianą w procedurze sądowoadministracyjnej jest ustawowe zwolnienie z kosztów sądowych. W tym katalogu oprócz szczególnej kategorii skarżących, jak np. rzecznik praw obywatelskich, znajdują się też zwykli obywatele.

Niemniej to, czy mają prawo do zwolnienia z mocy ustawy, zależy od treści skargi i kategorii spraw. I tak, zgodnie z przepisami obowiązku uiszczenia kosztów sądowych nie ma strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:

- z zakresu pomocy i opieki społecznej,

- dotyczących statusu bezrobotnego oraz przysługujących mu zasiłków, innych należności i uprawnień,

- dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

- ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

- z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

- udzielania cudzoziemcom ochrony,

Z obowiązku uiszczania opłat sądowych zwolnione zostały ponadto organizacje pożytku publicznego – w sprawach własnych, z wyjątkiem dotyczących prowadzonej przez nie działalności gospodarczej – oraz organizacje pozarządowe w sprawach własnych dotyczących wykonania zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA