fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Projekt ujednolicenia biegu sądowych terminów

Fotorzepa, Bartek Sadowski
Prawnicy i ich klienci mają być bezpieczniejsi dzięki ujednoliceniu zasad obliczania biegu sądowych terminów.

Dzięki projektowanym zmianom w sobotę nie upłynie już termin na dokonanie czynności procesowej. Bezpieczniejsze będzie też nadawanie pism u operatorów pocztowych w innych państwach Unii Europejskiej. To efekt podjęcia prac nad petycjami, które trafiły do Komisji Praw Człowieka działającej w izbie wyższej parlamentu.

O nowelizację k.p.k. od lat zabiega adwokatura. Niedawno w tej sprawie przesłano nawet list do prezydenta z prośbą o rozważenie inicjatywy legislacyjnej – tak by sobota została uznana za dzień równoważny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Adwokaci podkreślali, że ujednolici to krajowe rozwiązania. Już bowiem dziś zarówno w procedurze cywilnej, jak i administracyjnej czy też na podstawie ordynacji podatkowej czy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sobotę nie może minąć termin na dokonanie określonych czynności.

Podobne argumenty znalazły się w petycji przesłanej do Senatu. I przekonały członków komisji. Decyzja o podjęciu prac nad zmianami była jednomyślna.

– Dalsze istnienie rozbieżności (...) nie ma uzasadnienia. Przypomnę, że chodzi o terminy na dokonanie czynności procesowych, jakimi są np. złożenie zażalenia z terminem siedmiodniowym, złożenie apelacji z terminem 14-dniowym czy złożenie skargi kasacyjnej, na co przewidziano miesiąc. (... ) zmiany są konieczne, tym bardziej że procedura karna ma gwarantować rzetelne rozstrzygnięcie człowiekowi, który jako oskarżony ma zazwyczaj gorszą pozycję od machiny państwowej – podkreślał senator Zbigniew Cichoń.

Decyzji o nowelizacji przyklaskują prawnicy, co nie zaskakuje.

– Dziwić może jedynie, że zmiany są dopiero teraz procedowane przez Senat. Do czasu wprowadzenia nowelizacji sytuacja stron postępowania jest nie do pozazdroszczenia, gdyż w postępowaniach karnych w dalszym ciągu sobota nie jest uznawana za dzień wolny od pracy (w zakresie doręczeń). To oznacza, że wszyscy uczestnicy postępowania – w tym prokuratorzy i obrońcy – w celu zachowania terminu zobligowani są uwzględniać nadawanie pism także w tym dniu – komentuje adwokat Dariusz Goliński.

To niejedyna zmiana. Prace mają również objąć art. 57 § 5 k.p.a. Przepis ten określa, kiedy w myśl procedury administracyjnej dane pismo jest uznawane za doręczone. Za takie nie zostanie uznane to złożone w placówce pocztowej położonej poza granicami Polski. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny, w myśl k.p.a. „jeśli pismo zostało nadane w zagranicznym urzędzie pocztowym, termin jego wniesienia należy uznać za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo to zostało przekazane polskiej placówce pocztowej operatora publicznego" (wyrok sygn. akt II OSK 1101/07). W procedurze cywilnej, karnej i sądowoadministracyjnej takie obostrzenia natomiast nie obowiązują. Stąd dążenie do ujednolicenia.

– Praktyka wskazuje, że wiele milionów obywateli przebywa poza naszym krajem i korzysta z zasady swobody podróżowania i pobytu w innych krajach europejskich – zauważył senator Jan Rulewski. I zaznaczył, że zmiana zrównoważy status obywateli mieszkających poza Polską i tych przebywających w kraju.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA