fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada gminy źle wyliczyła parametry dachów dla garaży

Rada źle wyliczyła parametry dachów dla garaży, co powoduje, że nie da się zaprojektować zadaszenia zgodnie z przepisami prawa.

Wolsztyńska Rada Miejska w uchwale ustaliła parametry dachów dla garaży i wiat na jednej z działek. Zapisano: „dachy dwu- lub wielospadowe o połaciach dachowych nachylonych pod jednakowym kątem od 25° do 45°" i ustalono „wysokość garaży i wiat – do 3,0 m".

Wojewoda wielkopolski uznał, że tak nie może być. Praktyka pokazuje bowiem, że nie da się zaprojektować garażu, który przy zachowaniu obowiązujących przepisów spełniałby jednocześnie parametry określone w uchwale, tj. wysokość do 3 m i kąta nachylenia dachu do 45 stopni. Przepisy § 102 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazują, że: „Garaż (...), stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym – z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym – bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi, powinien mieć:

- wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m,

- wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle...".

Zapisy gminnej uchwały nie respektują przepisów rozporządzenia – uznał wojewoda.

Wojewoda jednak tylko wskazał błąd i pouczył radnych. Naruszenie to nie jest bowiem istotne i nie ma podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały.

sygnatura akt: KN-I.4131.2.10. 2015.11

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA