fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Zmiany w statucie związku międzygminnego z opinią wojewody

www.sxc.hu
Projekt zmiany statutu związku międzygminnego musi być konsultowany z wojewodą.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej zmieniło swój statut.

Wojewoda pomorski unieważnił uchwałę, bo nie uzgodniono z nim projektu zmiany. A taki obowiązek wynika z art. 67 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. Zajęcie stanowiska przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu statutu. Ponadto zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych przewodniczący zgromadzenia informuje wojewodę o zmianie statutu po jej uchwaleniu zgodnie z projektem uzgodnionym z wojewodą w trybie art. 67a ust. 1 tej ustawy oraz po stwierdzeniu braku sprzeciwu, o którym mowa w art. 67a ust. 3 ustawy.

Uchwała zmieniająca została więc podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

sygnatura akt: PN-II.4131.24. 2016.MB

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA