fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy urzędnik może otrzymywać świadczenie z ZUS przez całą chorobę?

- Urzędnik służby cywilnej może przez rok chorować nie tracąc z tego powodu zatrudnienia. Czy przez ten czas będzie mu przysługiwał zasiłek chorobowy?

W razie niezdolności do pracy z powodu choroby, urzędnik służby cywilnej ma prawo do określonych świadczeń pieniężnych z ZUS przez okres przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej ustawa zasiłkowa. Oznacza to, że zasiłek chorobowy przysługuje mu przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej (>patrz tekst główny – co mówi prawo) - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

Maksymalny kres pobierania zasiłku chorobowego jest, zatem krótszy od maksymalnego okresu choroby, w którym to okresie urzędnik służby cywilnej jest chroniony przed zwolnieniem z pracy. Nie musi to jednak oznaczać, że wyczerpaniu okresu zasiłkowego zostanie on bez środków do życia. Zgodnie z art. 18 ustawy zasiłkowej ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Może ono być wypłacane urzędnikowi przez okres niezbędny do przywrócenia mu zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O przyznaniu tego świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego nie wydłuża okresu, w którym stosunek pracy urzędnika sc jest chroniony. Mimo więc otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS, po upływie 12 miesięcy nieobecności w pracy z powodu choroby pracodawca może rozwiązać z urzędnikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia. Oczywiście może też zdarzyć się, że lekarz orzecznik świadczenia rehabilitacyjnego urzędnikowi sc nie przyzna. W takiej sytuacji urzędnik jak się wydaje powinien wrócić do pracy. Oczywiście po uzyskaniu od lekarza medycyn pracy zaświadczenia, że jest zdolny do jej świadczenia.

podstawa prawna: Art. 6, art.8, art.18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 372 ze zm.)

podstawa prawna: Art. 71 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1345ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA