fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Coraz więcej nadgodzin w służbie cywilnej

123RF
W ubiegłym roku aż o 5 proc. wzrosła liczba godzin ponadwymiarowych w korpusie służby cywilnej.

Członkowie korpusu służby cywilnej w zeszłym roku przepracowali ok. 870 tys. godzin nadliczbowych. Dla porównania – w 2015 r. było to ok. 828 tys. Najdłużej pracuje się w izbach administracji skarbowej i urzędach kontroli skarbowej. Zatrudnieni tam wypracowali aż 42 proc. nadgodzin. Tak wynika ze sprawozdania szefa służby cywilnej za 2016 r. W grupie izb administracji skarbowej i urzędach kontroli skarbowej zanotowano wzrost liczby godzin nadliczbowych o ok. 84 tys. Przybyło także przepracowanych godzin nadliczbowych w ministerstwach (o ok.18 tys.), ubyło zaś w urzędach centralnych (o ok.6,5 tys.) oraz wojewódzkiej administracji zespolonej (o ok. 62 tys.).

Nie wszystkie godziny nadliczbowe rozliczono. Dlaczego tak się stało? Ze sprawozdania wynika, że najczęstszymi przyczynami nierozliczenia było ich wystąpienie pod koniec okresu rozliczeniowego oraz nadmiar obowiązków służbowych.

Od lat mówi się o konieczności zmiany sposobu wynagradzania za nadgodziny przepracowane przez członków korpusu służby cywilnej. Obecnie nie ma za nie rekompensaty finansowej. Nadgodziny można rekompensować jedynie czasem wolnym, ale tylko w tym samym wymiarze. W ten sposób Polska narusza Europejską Kartę Społeczną. Po objęciu urzędu szef służby cywilnej, Dobrosław Dowiat Urbański, obiecywał zająć się kwestią nadgodzin i znowelizować ustawę o służbie cywilnej (dalej usc). Na obietnicach się jednak skończyło.

Przepisy różnicują uprawnienia pracowników służby cywilnej i urzędników służby cywilnej dotyczące rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Ci ostatni w zeszłym roku wypracowali ok. 16 tys. nadgodzin. Oznacza to, że urzędnicy mianowani w zeszłym roku wypracowali średnio 2 nadgodziny. Dla całej służby cywilnej, liczba przypadających nadgodzin na osobę wyniosła 7,3.

Pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze (art. 97 ust. 6 usc). Natomiast urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze, a za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, zaś za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny (art. 97 ust. 7 i 8 usc). Oznacza to, że przepisy ustawy o służbie cywilnej nie przewidują możliwości rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych wykonywanej przez urzędnika służby cywilnej od poniedziałku do piątku i w soboty w porze dziennej.

Na wniosek członka korpusu służby cywilnej czas wolny (art. 97 ust. 6 i 7 usc) oraz dzień wolny (art. 97 ust. 8 usc) przysługujące z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, mogą być udzielone w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Powinno się uwzględniać fakt, że rozliczenie godzin przepracowanych przez pracownika następuje z końcem okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych reguły więc udzielenie czasu wolnego i dnia wolnego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych musi nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym była wykonywana praca nadliczbowa, albo w następnym okresie rozliczeniowym, jeśli do końca poprzedniego okresu nie było możliwości zrekompensowania pracy nadliczbowej, np. wykonywanej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA