fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sport

Wyniki największego śledztwa w historii antydopingu

Fotorzepa, Maciej Zieniewicz
WADA przekazała organizacjom antydopingowym dane dotyczące potencjalnego stosowania dopingu przez zawodników objętych śledztwem, które zapoczątkował skandal dopingowy w Rosji.

Niezależny Departament Śledczy Światowej Agencji Antydopingowej zakończył dochodzenie w sprawie 298 rosyjskich sportowców, których wcześniej zidentyfikował jako podejrzanych w ramach „Operacji LIMS” – śledztwa poświęconego zinstytucjonalizowanemu dopingowi w Rosji. WADA dostarczyła szczegółowe wyniki dochodzenia dwudziestu ośmiu organizacjom antydopingowym, w tym dwudziestu siedmiu federacjom międzynarodowym oraz jednemu organizatorowi zawodów sportowych.

Od czasu zakończenia dwóch skutecznych operacji w Rosji (w styczniu i kwietniu 2019 r.), w ramach których Departament Śledczy WADA pozyskał kopię Systemu Zarządzania Informacją Laboratoryjną (LIMS), powiązane dane surowe oraz próbki z byłego moskiewskiego Laboratorium, Departament ten przygotowywał materiał dowodowy w każdej indywidualnej sprawie.

Jak zakomunikowano 2 lipca 2019 r., Departament Śledczy WADA, na podstawie zgromadzonych danych, określił grupę docelową 298 podejrzanych sportowców i od tamtego momentu skrupulatnie badał każdą indywidualną sprawę w tej grupie, aby ostatecznie przekazać właściwym organizacjom dowody niezbędne do ewentualnego dalszego ich prowadzenia. Wskazanie grupy docelowej odbyło się w oparciu o informacje z moskiewskiej bazy danych LIMS (uzyskane przez Departament Śledczy WADA), dowody przedstawione w 2016 r. w zleconym przez WADA raporcie McLarena oraz odzyskane próbki.

29 i 30 kwietnia 2020 r. Departament Śledczy WADA zorganizował internetowe seminaria z udziałem właściwych Organizacji Antydopingowych. Posłużyły one omówieniu zawartości pakietów dowodowych w poszczególnych sprawach, a także wyjaśnieniu, jak je wykorzystać, aby ustalić, czy na ich podstawie mogą być postawione zarzuty naruszenia przepisów antydopingowych poszczególnym podejrzanym sportowcom. Po dostarczeniu pakietów Departament Śledczy WADA zakończył dochodzenie w sprawie zidentyfikowanej grupy docelowej.

Dowody zgromadzone w każdej ze spraw mają różną wagę i właściwe organizacje będą musiały w każdym przypadku zdecydować, czy na ich podstawie postawić zarzuty naruszenia przepisów antydopingowych. WADA dokona przeglądu i omówi wszystkie fakty i zgromadzone dowody z każdą z właściwych organizacji antydopingowych. WADA będzie również weryfikować decyzje podejmowane decyzje i odwołania do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), jeżeli zostaną one złożone. Ponadto WADA przysługuje, na podstawie przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego, prawo do wniesienia spraw bezpośrednio do CAS, jeżeli nie zapadną w nich w rozsądnym terminie żadne rozstrzygnięcia.

Dyrektor Departamentu Śledczego WADA Gunter Younger powiedział: „Zespół dochodzeniowy WADA stale robi postępy w tym niezwykle trudnym, długotrwałym i wieloaspektowym śledztwie. Tworzyliśmy te pakiety dowodowe dla każdej ze spraw w oparciu o wszystkie dostępne dowody i nadal będziemy udzielać pomocy i porad właściwym organizacjom, które teraz ocenią, czy kontynuować je jako przypadki dopingu. Fakt, że przeszliśmy teraz do fazy zarządzania wynikami dla całej grupy docelowej, oznacza, że jesteśmy o krok bliżej postawienia oszustów przed wymiarem sprawiedliwości. To zawsze był dla nas główny cel, ponieważ naszym zadaniem jest ochrona czystego sportu i sportowców na całym świecie.”

Prezydent WADA Witold Bańka powiedział: „To było najbardziej skomplikowane śledztwo w historii antydopingu, a zespół śledczy WADA wykonał znakomitą pracę. Było to ogromne przedsięwzięcie, obejmujące tysiące próbek, 24 terabajty danych(2), setki sportowców w ramach 28 organizacji i dziś mamy realne wyniki. Rosyjski kryzys antydopingowy zdominował czas i zasoby WADA w ciągu ostatnich pięciu lat, a zespół dochodzeniowy Agencji znalazł się na pierwszej linii frontu walki o czysty sport. Chciałbym podziękować jego członkom za sumienność, profesjonalizm i wiedzę. Dziękuję również organizacjom, które otrzymały pakiety dowodowe dotyczące poszczególnych spraw za pracę, jaką przyjdzie im wykonać i stałą współpracę w zakresie ochrony czystego sportu oraz za doprowadzenie w przyszłości jak największej liczby oszustów przed oblicze sprawiedliwości.

„To nie koniec naszej drogi. Wciąż trwa analiza pozostałych próbek odzyskanych z byłego moskiewskiego Laboratorium. Ten proces ponownej analizy, prowadzony przez WADA, ujawnił już 57 przypadków, które znajdują się w fazie zarządzania wynikami. Jest to niezależne od kilkudziesięciu spraw, które już zostały wniesione i postępowań, które federacje międzynarodowe rozpoczęły na podstawie dowodów ujawnionych w ramach „Operacji LIMS” w sportach takich, jak podnoszenie ciężarów, biathlon czy lekka atletyka, a także innych przypadków dotyczących różnych sportów, które wynikały z tzw. śledztw Pounda i McLarena, zleconych przez WADA w latach 2014–2016.”

Na 153 z 298 spraw przekazanych przez Departament Śledczy WADA do 28 Organizacji Antydopingowych żadnego wpływu nie miały domniemane manipulacje moskiewskiego Laboratorium, które doprowadziły do wszczęcia przez WADA postępowania w sprawie niezgodności RUSADA z wymaganiami Kodeksu. Ostatecznie doprowadziło to do poparcia przez Komitet Wykonawczy WADA w dniu 9 grudnia 2019 r. rekomendacji złożonych przez Komitet Agencji ds. Zgodności z Kodeksem (CRC) i zadeklarowania w stosunku do Rosyjskiej Agencji Antydopingowej stanu niezgodności z Kodeksem przez okres czterech lat. Sprawa ta jest obecnie w toku przed CAS.

Jak wcześniej informowaliśmy, domniemana manipulacja danymi odnosi się do 145 spośród 298 podejrzanych sportowców (blisko 50%). Jednak WADA, po szczegółowym śledztwie, dostarczyła informacje odnośnie wszystkich 298 sportowców, również tych 145. Umożliwi to odpowiednim organizacjom dostęp i swobodną ocenę wszystkich zgromadzonych dowodów.

Okoliczności sprawy dotyczącej niezgodności z wymogami Kodeksu, jaką prowadziła WADA przeciwko RUSADA, w związku z domniemaną manipulacją danymi, są dobrze znane i ostatecznie zostaną rozstrzygnięte przez CAS. Tymczasem, niezależnie od tej sprawy, WADA kontynuuje postępy w pracy śledczej, wykorzystując wszystkie dostępne dowody oraz przestrzegając zasad prawidłowego procesu, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Zgodnie z postanowieniami Światowego Kodeksu Antydopingowego, WADA nie ma prawa na tym etapie procesu zarządzania wynikami ujawniać poszczególnych dyscyplin sportowych i organizacji, które otrzymały pakiety dowodowe. Wszystkie istotne informacje i wyniki postępowań zostaną podane do publicznej wiadomości we właściwym czasie, po zakończeniu postępowań, zgodnie z wymogami Kodeksu.

Ponadto Integrity Unit (AIU) World Athletics (nadal prowadzi własne dochodzenia, po tym jak Departament Śledczy WADA przekazał mu w zeszłym roku dane LIMS i surowe dane dotyczące wszystkich interesujących AIU sportowców, również tych, którzy są częścią tzw. grupy docelowej wskazanej przez WADA. Po tym formalnym przekazaniu danych przez WADA, AIU przejęła inicjatywę w tych sprawach i identyfikuje naruszenia przepisów antydopingowych, w przypadkach, w których jest to możliwe.

Źródło: WADA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA