fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Jakie wydatki prawnik może rozliczyć w kosztach

Adobe Stock
Jeśli wydatki na edukację i zdobycie tytułu zawodowego poniesiono jeszcze przed rozpoczęciem działalności, fiskus nie zgodzi się na ich odliczenie od firmowego przychodu.

Wyposażenie firmy może być rozliczone w kosztach, nawet jeśli zostało kupione jeszcze przed jej otwarciem. Trudniej będzie z wydatkami na uzyskanie tytułu doktora i uprawnień radcy prawnego. Takie wnioski można wyciągnąć z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią prawniczka, która założyła działalność gospodarczą. Prowadzi ją we własnym mieszkaniu. Nie ma wydzielonego pokoju, jedynie oddzieliła szafami część biurową od domowej. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności kupiła meble do swojej firmy – biurko, dwie komody, trzy regały i dwa krzesła. Zapewnia, że chce ich używać tylko na potrzeby działalności gospodarczej. Mają służyć do pracy albo przechowywania akt spraw czy innych dokumentów. Musi też mieć miejsce na specjalistyczną literaturę. Jest bowiem doktorem nauk prawnych i w ramach współpracy z innymi podmiotami ma pisać artykuły, przygotowywać różne publikacje czy sporządzać różne pisma prawne. Fachowa literatura jest do tego niezbędna.

Czy prawniczka może zaliczyć wydatki do podatkowych kosztów? Twierdzi, że tak, ponieważ poniosła je po to, aby uzyskać przychody z firmy.

Chciałaby też rozliczyć w kosztach inne wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności. Między innymi związane z uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych i zdobyciem uprawnień radcy prawnego. To samo chce zrobić z opłatami za kursy języków obcych i zakupami literatury.

Co na to fiskus? Zaakceptował tylko rozliczenie w kosztach zakupu mebli. Powołał się na przepisy ustawy o PIT mówiące o środkach trwałych i przypomniał, że zalicza się do nich rzeczy wykorzystywane w działalności gospodarczej. Trzeba je amortyzować (czyli rozliczać w czasie poprzez odpisy), chyba że ich wartość nie przekracza 3,5 tys. zł. Wtedy można je bezpośrednio zaliczyć do kosztów – w miesiącu oddania do używania.

Skarbówka nie zgodziła się natomiast na rozliczenie w firmie poniesionych jeszcze przed rozpoczęciem działalności wydatków na zakup książek i publikacji prawniczych. A także opłat za kursy języków obcych. Podkreśliła, że wprawdzie nie są one ujęte w katalogu wyłączeń z kosztów, nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki ich odliczenia. Muszą bowiem mieć wpływ na uzyskanie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła.

Podobnie jest z wydatkami związanymi z procesem uzyskiwania tytułu doktora nauk prawnych oraz radcy prawnego. Zdaniem fiskusa miały na celu zdobycie ogólnej wiedzy oraz umiejętności, a także należyte przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika, nie zaś osiągnięcie przychodów z działalności gospodarczej. Są to wydatki osobiste, nie mogą więc być rozliczone w podatkowych kosztach firmy. Ponieważ zostały poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie mogą się przyczyniać do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu jego źródła.

Prawniczce nie pomógł argument, że wykonywanie zawodu radcy prawnego było warunkiem podpisania umowy o współpracę z jej kontrahentem, a drogą do zdobycia uprawnień radcowskich uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych. ©?

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-1.4011. 338.2017.1.IF

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA