fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Jak łączyć odliczenia na B+R z dotacją

Fotolia.com
Kosztami kwalifikowanymi mogą być wyłącznie te wydatki, które nie zostały pokryte ze środków innych niż środki własne podatnika, w szczególności z dotacji, subwencji, wynagrodzeń.

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2016 r. (IBPB-1-2/4510-210/16/KP) w przypadku łączenia ulgi z dotacją na te same koszty kwalifikowane, do ulgi można wykorzystać jedynie tę część kosztu, która nie została zwrócona w formie dotacji.

W art. 18d ust. 5 ustawy o CIT ustawodawca zastrzegł, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W rezultacie, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie koszty uzyskania przychodów, które nie zostały pokryte ze środków innych niż środki własne podatnika, w szczególności z dotacji, subwencji, wynagrodzeń etc. Tym samym, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie te koszty uzyskania przychodów, które zostały pokryte kosztem majątku podatnika.

Kalkulując wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT, trzeba wyłączyć tą części kosztów uzyskania przychodów, na które otrzymano dotację na projekty badawczo-rozwojowe. Jednocześnie koszty te, w części pokrytej z majątku własnego, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane dla celów ulgi badawczo-rozwojowej. ?

—Klaudia Lessnau jest aplikantką radcowską, prawnikiem w Kancelarii Prawno-Podatkowej Lei sp. z o.o.

www.kancelarialei.pl

podstawa prawna: art. 4a pkt 26, 27 i 28, art. 9 ust. 1b oraz art. 18d – 18e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

podstawa prawna: art. 5a pkt 38, 39 i 40, art. 24a ust. 1b i art. 26e-26g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA