fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

SKOK darował dług, ale urząd chce PIT

Fotolia
Umorzona kwota kredytu i odsetek to przychód z innych źródeł, od którego trzeba zapłacić podatek.

Darowany dług stanowi dla dłużnika konkretne przysporzenie majątkowe, gdyż nie musi on ponosić ciążących na nim wydatków – uznał w najnowszej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła małoletniej dziewczyny, która w 2012 r. nabyła po zmarłym ojcu spadek obciążony kredytami zaciągniętymi w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej (SKOK). Sąd zobowiązał ją do spłaty 66 tys. zł kredytu. Kasa umorzyła 28 tys. zł na podstawie zawartej ugody, do wysokości stanu czynnego masy spadkowej wskazanej w spisie inwentarza. Dziewczyna otrzymała informację PIT-8c, zgodnie z którą umorzenie części długu stanowi dla niej przychód z innych źródeł. Zapytała fiskusa, czy przysługuje jej zwolnienie z podatku.

Odpowiedź skarbówki była odmowna. Dyrektor KIS wyjaśnił, że otrzymanie kredytu i jego spłata na warunkach przewidzianych w umowie są obojętne podatkowo. Kredytobiorca ma jednak przychód, gdy bank lub SKOK umorzy mu kredyt lub jego część. Osiąga bowiem korzyść majątkową o konkretnym wymiarze, gdyż zmniejsza się zobowiązanie, jakie musiałby zapłacić.

Odmiennie należy traktować odsetki, które są opłatą za korzystanie ze środków finansowych kredytobiorcy. Zmiana ich wysokości mieści się w zasadzie swobody kształtowania umów i nie wywołuje skutków podatkowych. Dotyczy to jednak odsetek, których termin płatności jeszcze nie nastąpił (należnych, ale niewymagalnych). Natomiast umorzenie kwot niezapłaconych odsetek, których termin płatności już upłynął, stanowi przysporzenie majątkowe. Jego skutkiem jest powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Dotyczy to zarówno odsetek skapitalizowanych (które po skapitalizowaniu stają się kwotą długu), jak i wymagalnych, czyli takich, których termin płatności już upłynął.

Oznacza to, że umorzona kwota kredytu i odsetek stanowi dla wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT. W takim przypadku SKOK obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8c.

numer interpretacji: 0114-KDIP3-3.4011. 183.2017.1.PP

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA