fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Rejestracja pieca olejowego przez internet

Fotolia.com
Osoby, firmy i instytucje ogrzewające swoje budynki olejem opałowym, a także sprzedawcy takich olejów powinni się zarejestrować na portalu podatkowym.

Nowe reguły, wynikające z ustawy o akcyzie, a także z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów zakładają obowiązkową rejestrację w formie elektronicznej wszystkich takich podmiotów.

Sprzedawcy oleju zarejestrują się jako „pośredniczący podmiot olejowy", a konsumenci jako „zużywający podmiot olejowy". Będzie wymagane podanie szczegółów dotyczących m.in. lokalizacji pieca na olej, jego mocy i średniego zużycia w ciągu roku, a nawet dokładnych współrzędnych geograficznych jego lokalizacji.

Brak rejestracji będzie oznaczał brak możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki akcyzy dla celów grzewczych i naliczenia tego podatku według stawki jak dla olejów napędowych.

Różnica jest niemal dziesięciokrotna: zwykła stawka to niemal 1800 zł od 1000 litrów, a obniżona to 232 zł od tej objętości.

Rejestracja będzie miała uproszczona formę i będzie możliwa za pomocą rządowego portalu podatkowego, czyli strony www.podatki.gov.pl. Takie rozwiązanie przewidują dwa projekty rozporządzeń ministra finansów.

Także na portalu będzie możliwe zgłoszenie zaprzestania czynności – zarówno sprzedaży, jak i zużycia olejów.

Uruchomienie nowego systemu (a zatem i rejestracji) ma nastąpić 1 września 2019 r. Jednak przepis przejściowy umożliwia korzystanie z preferencyjnego opodatkowania dostawy olejów na dotychczasowych zasadach i dokumentacji papierowej do 31 marca 2020 r.

Ministerstwo Finansów szacuje, że nowe obowiązki rejestracyjne dotyczą 115 tys. podmiotów zużywających oleje do celów grzewczych oraz 2007 sprzedawców olejów.

Przypomnijmy, że nowa olejowa biurokracja będzie dotyczyła nie tylko przypadków dostaw oleju do przydomowych dużych zbiorników, ale także sprzedaży w małych opakowaniach. Dla sprzedaży olejów w opakowaniach do 30 litrów lub masie brutto do 30 kg w łącznej ilości do 100 l/100 kg sprzedawca będzie musiał prowadzić rejestr nabywców.

Jeśli nabywający będzie chciał skorzystać z niższej stawki, będzie musiał wylegitymować się dowodem osobistym, podać swój adres i PESEL, a także poinformować o miejscu zużycia oleju oraz o urządzeniach grzewczych, w których je zużyje.

Etap legislacyjny: konsultacje międzyresortowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA