fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Najem mieszkania od gminy: dobrze sytuowani lokatorzy zapłacą większy czynsz

Adobe Stock
Gminy będą mogły podnosić czynsz lokatorom, którym lepiej się powodzi.

W czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji trzech ustaw, w tym ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

Nowe przepisy przewidują, że gminy będą mogły podnosić czynsz najemcom mieszkań komunalnych, także gdy ich dochody przekroczą ustalone progi dochodowe. Co istotne, takie uprawnienia będą się odnosić tylko do nowo zawieranych umów najmu.

Rząd złagodził więc swoje propozycje zasad najmu mieszkań komunalnych. Pierwotnie chciał szybciej skończyć z praktyką „dziedziczenia" mieszkań komunalnych. Brakuje bowiem obecnie mieszkań dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Projekt przewidywał więc, że umowy najmu będzie można zawierać tylko na pięć lat. Następnie gmina sprawdzi, w jakiej sytuacji materialnej znajduje się lokator i jego rodzina. Jeżeli w dobrej, to odmówi mu zawarcia umowy na kolejne lata. Miało to objąć także umowy zawarte przed wejściem w życie noweli. Pod wpływem krytycznych uwag rząd wycofał się jednak z większości swoich propozycji.

Nowela przewiduje również, że ubiegający się o najem lokalu komunalnego będą składać w urzędzie gminy (miejskim) nie tylko deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, ale i oświadczenie o swoim stanie majątkowym, a także, na żądanie gminy, oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

W ten sposób rząd zamierza sprawić, że wynajęcie lokalu będzie zależało w przyszłości nie tylko od dochodów danej osoby, ale również od jej stanu majątkowego.

Ponadto gminy otrzymają prawo rozwiązania umowy najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, ale również w pobliskiej.

Nowelizacja wprowadza nowe pojęcie: „najem socjalny lokali mieszkalnych". Jednocześnie rząd zrezygnował ze stosowania pojęcia „lokal socjalny" oraz z konieczności wydzielania tego rodzaju lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.

W praktyce stosowanie najmu socjalnego będzie polegać na tym, że gmina będzie mogła każdy lokal spełniający wymagania ustawowe wynająć lub podnająć na zasadach najmu socjalnego. Dzięki temu powinna zmniejszyć się skala problemów związanych z niedoborem lokali socjalnych.

W katalogu zaległości w opłatach, które mogą być podstawą wypowiedzenia stosunku prawnego, uwzględniono opłaty za dostawę mediów do lokalu wnoszone za pośrednictwem właściciela nieruchomości.

Rozwiązanie to powinno przyczynić się do bieżącego płacenia przez lokatorów należności za otrzymywane – za pośrednictwem właściciela nieruchomości – dostawy mediów do lokali. ©?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA