fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najważniejsze firmy

Najważniejsze firmy dla Polski

AdobeStock
Są firmy, bez których stanęłaby gospodarka, a poszczególne branże nie mogłyby się rozwijać. Takie właśnie, ważne dla kraju, przedsiębiorstwa będziemy wybierać.

Istnieje grupa przedsiębiorstw, mających kluczowe znaczenie dla krajowej gospodarki, a tym samym dla rozwoju i przyszłości całego kraju. Są one istotnym elementem w łańcuchu współpracy korporacyjnej. Bez nich inne przedsiębiorstwa, jak również całe branże, nie mogłyby się rozwijać. Firmy te stanowią trzon polskiej gospodarki. Właśnie takie przedsiębiorstwa chcemy nagrodzić w ramach rankingu – najważniejsze firmy dla Polski.

W rankingu zostaną uwzględnione przedsiębiorstwa mające siedzibę w Polsce, oraz sprzedające swoje produkty i półprodukty dla biznesu. Pod uwagę brane będzie ich znaczenie dla polskiej gospodarki, branży i odbiorców, unikalność produktów, zaawansowanie technologiczne i innowacyjność. Ważnym aspektem jest także efektywność danej firmy, jej rozwój oraz stabilne funkcjonowanie. Także to, jak radziła sobie na przestrzeni ostatnich lat, jakie są jej plany i perspektywy na przyszłość.

Nagrody i wyróżnienia

Ranking zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: grupa kapitałowa i indywidualne przedsiębiorstwo.

Laureatów spośród najlepszych firm wybierze kapituła rankingu, składająca się z uznanych ekonomistów i analityków rynku.

Całość raportu wraz z podsumowaniem rankingu zostanie opublikowana w czerwcowym wydaniu „Rzeczpospolitej", a zwycięzcy odbiorą nagrody podczas specjalnej gali. Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia istnienia naszego dziennika.

Dodatkowe wyróżnienia otrzymają firmy działające w określonych branżach: finansowej, chemicznej, budowlanej, IT, energetycznej, handlowej, transportowej, farmaceutycznej i spożywczej. Każda z branż jest tak samo ważna dla polskiej gospodarki i wpływa na jej rozwój, a wyjęcie jednego z elementów z łańcucha dostaw może spowodować problemy w wielu firmach.

Czym jest łańcuch dostaw? To sekwencja zdarzeń, proces przemieszczania się dóbr, który ma na celu zaspokojenie popytu na określone produkty. Według P.K. Bagchiego „łańcuch dostaw to sieć organizacji zaangażowanych poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami w różne procesy i  działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym konsumentom".

Łańcuch dostaw składa się więc z sieci zakładów i wykonawców, którzy dostarczają surowce i komponenty, następnie przerabiają je w półprodukty i podzespoły, później produkują z nich wyrób finalny i umożliwiają ich konsumpcję przez konsumenta finalnego. Kluczowymi elementami łańcucha dostaw są transport i magazynowanie. Szeroko rozumiany łańcuch dostaw obejmuje cały cykl życia produktu, łącznie ze sprzedażą, usługami posprzedażowymi i utylizacją.

Firmy ważne dla Polski mogą znajdować się w dowolnym ogniwie łańcucha dostaw. O roli tych podmiotów decyduje skala prowadzonej działalności oraz zakres współpracy z innymi przedsiębiorcami.

Trochę statystyki

Duże firmy stanowią w Polsce tylko 0,2 proc. wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych, ale mają duże znaczenie dla gospodarki. W 2018 r. w Polsce działało 2150,3 tys. firm niefinansowych, tj. o 3,5 proc. więcej w stosunku do 2017 r. W sektorze dominowały jednostki mikro, których udział w strukturze całej populacji wyniósł 96,7 proc. Dużych firm było – 3674. Pomimo niewielkiej liczebności w przedsiębiorstwach dużych pracowało 32 proc. wszystkich pracujących w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych.

W 2018 r. przedsiębiorstwa niefinansowe osiągnęły 4955,7 mld zł przychodów ogółem, wytworzyły 1 188,7 mld zł wartości dodanej, wartość zaś ich produkcji wyniosła 3787,3 mld zł. Blisko połowę wartości powyższych kategorii wygenerowały jednostki duże. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r. wyniosły 218,2 mld zł (wzrost o 12,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim), z czego ponad połowa przypadała na podmioty duże.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA