fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Media i internet

UKE z projektami decyzji ws. uznania Emitela za podmiot o pozycji dominującej

Bloomberg
Urząd notyfikował Komisji Europejskiej projekty decyzji dotyczących pozycji Emitela na rynkach transmisji radiofonicznych i telewizyjnych. Emitel się z decyzją UKE nie zgadza.

UKE opublikował też wyniki konsultacji tych projektów – wzięli w nich udział m.in. nadawcy telewizyjni i radiowi (w tym TVP, TV Trwam, Polskie Radio, Radio Eska, Grupa RMF i WP), UOKiK, operatorzy płatnych telewizji (PIKE) i KIGEiT.

Projekty decyzji zostały przesłane do Komisji Europejskiej i jednocześnie do UOKiK. Prezes urzędu uznał za zasadne nałożyć na Emitel w obu obszarach sześciu obowiązków: dostępu, niedyskryminacji, przejrzystości, rachunkowości regulacyjnej, ustalania opłat w oparciu o ponoszone koszty oraz oferty ramowej.

W dokumentach UKE podkreśla, że Emitel jest obecnie jedynym podmiotem zdolnym do świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych/treści telewizyjnych w celu dostarczania treści użytkownikom końcowym w oparciu o własną infrastrukturę na terenie całego kraju.

W konsultacjach zabrał głos także Emitel, nie zgadzając się z decyzjami UKE. – W Polsce prowadzone są obecnie 502 emisje telewizyjne DVB-T, przy czym 164 spośród tych emisji prowadzonych jest z 91 obiektów stanowiących własność Emitela. Regulacja rynku jest zatem w istocie zbędna, bowiem dostęp do obiektów nadawczych telewizyjnych będących własnością Emitela pozwala wygenerować jedynie co czwartą polską emisję telewizyjną – przekonuje spółka w swoim stanowisku dotyczącym sytuacji na rynku transmisji telewizyjnych. Odnośnie radia spółka przypomina, że dzięki jej infrastrukturze emitowana jest co piąta emisja sygnału radiowego.

Od decyzji UKE Emitel będzie mógł się odwołać do Sądu Okręgowego w Warszawie w dwa tygodnie od jej otrzymania. -ele

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA