fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komercyjne

Zaświadczenie: nie każdy może na nie liczyć

Na wokandach gości wiele spraw uwłaszczeniowych
Rzeczpospolita, Piotr Guzik PG Piotr Guzik
To, że w budynku znajdują się sklepy i lokale usługowe nie oznacza jeszcze, że nie doszło z mocy prawa do przekształcenia użytkowania wieczystego. Decydujące znaczenia ma liczba mieszkań w bloku.
Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że prezydent Suwałk raz jeszcze sprawdzi, czy doszło do uwłaszczenia w wypadku jednej ze spółdzielni mieszkaniowych, czy nie.
Prezydent tego miasta odmówił spółdzielni mieszkaniowej wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu pod budynkiem. Uważał, że na działce stoi typowy budynek handlowo-usługowy. A skoro tak, to do uwłaszczenia nie mogło dojść. Zaświadczenia nie wolno więc wydać.
Spółdzielnia mieszkaniowa złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Twierdziła w niej, że prezydent nie ma kompletnie racji. Na nieruchomości znajduje się budynek nie tylko z lokalami usługowymi, ale również z dziewięcioma mieszkaniami. Ustawa przekształceniowa zezwala na uwłaszczenie, jeżeli liczba mieszkań w budynku nie jest mniejsza niż liczba lokali użytkowych. W tym konkretnym wypadku doszło więc do uwłaszczenia.
WSA uznał skargę za bezzasadną. Według niego z ewidencji gruntów i budynków wynika, że na działce znajduje się budynek o funkcji czysto handlowo-usługowej.
Natomiast postępowanie o wydanie zaświadczenia ma uproszczony i odformalizowany charakter. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta potwierdza jedynie istnienie określonego stanu na podstawie posiadanych danych. W przypadku ich braku zaświadczenia nie wydaje.
Spółdzielnia nie poddała się i wniosła skargę do NSA. A ten uznał ją za zasadną i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem NSA wpis do ewidencji gruntów nie jest jedynym źródłem informacji.
Prezydent miasta, wydając zaświadczenie, powinien dążyć do potwierdzenia, czy doszło do przekształcenia z uwzględnieniem wszystkich danych, jakie są w jego posiadaniu.
Z ustawy przekształceniowej wynika, że do uwłaszczenia może dojść także w wypadku gruntu pod budynkiem, w którym występuje funkcja handlowo-usługowa. Decydujące znaczenie będzie miała liczba mieszkań, która musi być przeważająca.
Z tego powodu prezydent miasta w ponownym postępowaniu, uwzględniając ocenę prawną przepisów, których wykładnię przeprowadzał Naczelny Sąd Administracyjny, zbada wszystkie posiadane przez siebie dane pozwalające na stwierdzenie, czy grunt pozostający dotychczas w użytkowaniu wieczystym kwalifikuje się jako grunt zabudowany na cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy przekształceniowej.
Oznacza to, że spółdzielnia mieszkaniowa ma szansę uwłaszczyć się na tej nieruchomości.
—sygnatura akt: I OSK 181/20
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA