fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inwestycje

Duże inwestycje, słabe wyniki

Bloomberg
Inwestycje przedsiębiorstw w I kwartale tego roku okazały się aż o 21,7 proc. wyższe niż rok wcześniej, a zyski spadły o 4,5 proc. – podał GUS.

W I kwartale 2019 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej – ocenia GUS w dzisiejsze publikacji. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, ponieważ koszty rosły szybciej niż przychody.

I tak przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7 proc. niż w I kwartale 2018 r., a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,3 proc. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 7,1 proc., a koszty tej działalności - 7,5 proc.

Wynik finansowy brutto wyniósł 32,1 mld zł wobec 33,8 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,1 mld zł (wobec 6,6 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 26,0 mld zł i był niższy o 4,5 proc. niż przed rokiem. Wskaźnik rentowności obrotu netto zmniejszył się z 3,9 proc. do 3,4 proc.

Za to znacząco zwiększyły się inwestycje. W I kwartale wyniosły one 28,1 mld zł i były (w cenach stałych) o 21,7 proc. wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2018 roku odnotowano wzrost o 6,6 proc. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 32,6 proc.) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 13,3 proc.) oraz na środki transportu (wzrost o 27,6 proc.). Największy wzrost (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 45,8 proc. wobec spadku przed rokiem o 28,3 proc.), informacji i komunikacji (o 38,2 proc. wobec wzrostu o 6,6 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 30,0 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 86,8 proc.). Nakłady w przetwórstwie przemysłowym wzrosły o 17,9 proc. wobec wzrostu o 1,3 proc. przed rokiem. Spadły natomiast nakłady inwestycyjne w handlu - o 2,1 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 31,9 proc.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA