fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dyrektorzy finansowi tracą optymizm

Adobe Stock
Obawy o rozwój sytuacji gospodarczej i niepewność co do przyszłości firm podsycają pesymizm szefów finansów przedsiębiorstw, zwłaszcza z Polski.

Po latach świetnej koniunktury, szybkiego i stabilnego wzrostu gospodarczego, po okresie rekordowych wzrostów na giełdach, gospodarkę światową czeka spowolnienie. Nie wiadomo, jak głębokie, ekonomiści dość zgodnie mówią jednak, że musimy liczyć się z okresem pogorszenia koniunktury. Jak w tej sytuacji przyszłość widzą osoby zarządzające gotówką w największych firmach w Polsce i innych krajach naszego regionu Europy? Zapytała ich o to firma doradcza Deloitte. Dotarliśmy do jej raportu. Z ocen dyrektorów finansowych (CFO) przebija niepewność, zarówno co do rozwoju sytuacji gospodarczej, jak i przyszłości firm. Dowodzi tego silna polaryzacja opinii, w Polsce większa niż w innych krajach naszego regionu.

Aż 44 proc. ankietowanych dyrektorów finansowych z polskich firm spodziewa się w 2019 r. jedynie niewielkiego wzrostu gospodarczego, na poziomie nie większym niż 0,5 proc. Wśród CFO w innych krajach naszego regionu oraz w UE tak niskiego wzrostu PKB spodziewa się 11 proc. badanych, a w strefie euro jeszcze mniej, bo zaledwie 7 proc. Wysokiego (pomiędzy 2,6 a 3,5 proc.) bądź bardzo wysokiego (powyżej 3,5 proc.) wzrostu gospodarczego spodziewa się 48 proc. dyrektorów finansowych z krajów strefy euro, a w pozostałych regionach i w Polsce po 40 proc.

– Może to wskazywać na odczuwaną przez respondentów niepewność gospodarczą, wynikającą z zapowiedzi spowolnienia przy jednoczesnej wciąż dobrej koniunkturze – komentuje Deloitte.

Większość badanych dyrektorów finansowych w Polsce i w Europie spodziewa się, że bezrobocie zmaleje bądź się nie zmieni. Podobnie jak w innych krajach Europy w Polsce CFO spodziewają się wzrostu inflacji.

Większość badanych oczekuje też wzrostu kosztów dla firm – w szczególności siły roboczej (88 proc. w Polsce, 90 proc. w regionie) oraz transportu (86 proc. w Polsce, 82 proc. w regionie).

Nasi dyrektorzy bardziej niż inni obawiają się wzrostu podatków. W przypadku podatku od dochodów osób prawnych (CIT) wzrostu obciążeń spodziewa się 39 proc. badanych CFO z Polski i 16 proc. Europy Środkowej. W przypadku VAT ta różnica sięga 11 pkt proc. – wzrostu podatku spodziewa się 21 proc. badanych z Polski i 11 proc. z innych krajów naszego regionu. – Sytuację tę możemy odbierać jako niepewność regulacyjną przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku polskim – komentuje Deloitte.

Wzrost kosztów prowadzenia działalności to z kolei najczęściej wskazywane ryzyko dla rozwoju lub stabilności finansowej firmy, zarówno w Polsce, jak i w regionie. W Polsce jest ono jednak o 18 pkt proc. częściej wskazywane niż w regionie (75 proc. wobec 57 proc. ).

Bardziej pesymistyczna ocena dotyczy też perspektyw finansowych spółek, przewidywanej rentowności i marż operacyjnych. CFO z Polski częściej oczekują ponadto wzrostu poziomu zadłużenia firm.

– Polscy CFO na tle regionu charakteryzują się niższą skłonnością do podejmowania ryzyka. Przyczyną tego jest wysoki poziom niepewności. Takie poczucie ma niemal połowa dyrektorów finansowych w Polsce, podczas gdy w regionie wysoki poziom niepewności deklaruje jedynie 35 proc. ankietowanych. Polscy dyrektorzy najczęściej uważają, że największym zagrożeniem dla rozwoju czy choćby stabilności finansowej firm jest wzrost kosztów działalności, głównie siły roboczej i transportu – komentuje Piotr Świętochowski, partner w dziale Audit & Assurance Deloitte, jeden z liderów programu CFO w Polsce.

Raport jest częścią Deloitte CFO Survey 2019 – międzynarodowego badania opinii dyrektorów finansowych przeprowadzonego w 17 krajach Europy Środkowej. Wzięło w nim udział 674 CFO. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od września do listopada 2018 r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA