fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Budżet 2017: Rząd przyjął wstępny projekt. Finansowanie 500 Plus zabezpieczone

Premier Beata Szydło zobowiązała swoich ministrów do ponownego przeglądu swoich budżetów w resortach i szukania oszczędności na rok 2017 w ramach budżetu państwa
Materiały prasowe
Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2017 r. z deficytem nie większym niż 59 mld 300 mln zł - poinformował po czwartkowym posiedzeniu rządu minister finansów Paweł Szałamacha

Dochody państwa mają wynieść 324,1 mld zł, a wydatki - 383,4 mld zł . Po stronie wydatków przewidziano m.in. ok. 23 mld zł na finansowanie programu 500 Plus. Po stronie wpływów rząd zakłada m.in. 1,6 mld zł z podatku od sklepów.

Zgodnie z przyjętym w czwartek wstępnym projektem budżetu na rok 2017, przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 324,1 mld zł, wydatki - 383,4 mld zł, deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł.

 

PKB według założeń rządu ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3,6 proc., deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,9 proc. PKB, a inflacja - 1,3 proc.

 

Projekt przewiduje też, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego - w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.

 

Przyszły budżet uwzględnia również środki europejskie. Wpływy z nich określono na 60,2 mld zł, wydatki - na 69,8 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich ustalono na poziomie 9,6 mld zł.

 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 uwzględniono planowane zmiany dotyczące wieku emerytalnego, jednorazowe dodatki pieniężne dla najgorszej uposażonych emerytów i rencistów, zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową, podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych, dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów oraz większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

"Czekamy na uwagi"

Przy przygotowaniu projektu budżetu trzeba było wyważyć realizację programów prospołecznych i prorozwojowych z koniecznością stworzenia odpowiedzialnego budżetu - powiedziała premier Beata Szydło podczas konferencji na temat wstępnego projektu budżetu na 2017 r. -  To nie była łatwa dyskusja nad przygotowaniem projektu budżetu takiego, który wyczerpałby oczekiwania wszystkich resortów. Z drugiej strony, ten najważniejszy cel, który sobie stawiamy, czyli zrealizować priorytety programu, który przyjął rząd wobec obywateli: programów prospołecznych, programów proinwestycyjnych i też tych wiele potrzeb, które związane są z bezpieczeństwem, z edukacją - opisywała premier.

Jak dodała, istotne jest także, by budżet był "odpowiedzialny".

- My jesteśmy zdeterminowani do tego, ażeby odbudowywać dochody podatkowe budżetu państwa, ażeby uszczelniać system, ażeby wydawać pieniądze racjonalnie. Aby też przede wszystkim utrzymać stan finansów publicznych w jak najlepszej kondycji, żeby był niski deficyt - zapewniła premier.

Dodała, że rządowi zależy na tym, aby "móc powiedzieć, że odbudowujemy finanse państwa, że tworzymy system, który jest stabilny, który jest przewidywalny. A z drugiej strony realizujemy te najważniejsze priorytety, najważniejsze cele, które zakłada rząd, związane z naszą polityką prorodzinną, prospołeczną, polityką bezpieczeństwa, i najważniejsze wyzwanie - czyli polityka rozwojowa" - powiedziała.

Jak wyjaśniła Beata Szydło, przedstawiony w czwartek projekt będzie jeszcze konsultowany z Radą Dialogu Społecznego.

- Czekamy na uwagi. Ale też jeszcze przez pewien czas - do końca września i do momentu, kiedy przyślemy już ostateczny projekt przyjęty przez Radę Ministrów do Sejmu, będą trwały nadal prace w resortach i będą trwały prace przede wszystkim w resorcie finansów - dodała.

Ambitna agenda prorodzinna

Mimo realizacji naszych zamierzeń prorodzinnych nadal obracamy się w bezpiecznej przestrzeni finansów publicznych - powiedział minister finansów Paweł Szałamacha.

Minister powiedział, że szereg zamierzeń politycznych rządu będzie realizowanych w zwiększonym niż obecnie wymiarze w 2017 r. przy "zatrzymaniu deficytu budżetowego na bezpiecznym, wiarygodnym poziomie 2,9 proc. (PKB - PAP)". - Uważam to za niekwestionowany sukces naszego rządu, całej Rady Ministrów i także mój osobiście - podkreślił Szałamacha.

Zauważył, że podczas rządów koalicji PO-PSL deficyt spadł do poziomu poniżej 3 proc. w 2015 r., co - powiedział minister - jest dorobkiem poprzedniej ekipy.

"Pomimo realizacji naszych zamierzeń prorodzinnych my nadal obracamy się w bezpiecznej przestrzeni finansów publicznych. To jest bardzo duże osiągnięcie" - podkreślił szef MF.

Dodał, że w UE trudno jest wskazać państwo, który realizuje tak ambitną agendę prorodzinną i prorozwojową jak Polska, a jednocześnie utrzymuje deficyt na bezpiecznym poziomie.

1,6 mld zł z podatku od sklepów

We wstępnym projekcie budżetu na 2017 r. rząd zakłada wpływy z podatku od sklepów na 1,6 mld zł - poinformował po czwartkowym posiedzeniu rządu minister finansów Paweł Szałamacha.

Szef resortu finansów powiedział, że zakładany poziom wpływów z tego podatku jest "bezpieczny". "Raczej trzeba planować z konserwatywnym podejściem" - zaznaczył.

Dodał, że podatek jest tak skonstruowany, że gdyby część sieci handlowych chciała "zagrać nie fair" i przenieść podatek w cenach na konsumentów, to otwiera to przestrzeń konkurencyjną "na mniejszych podatników". "Oni będą mogli wówczas wygrywać" - powiedział.

Rezerwa na obniżenie wieku emerytalnego

Oprócz Programu 500 Plus we wstępnym projekcie budżetu zaplanowano m.in. rezerwę na decyzję ws. obniżenia wieku emerytalnego, na programy kolejowe i drogowe, program przekopu przez Mierzeję Wiślaną i podwyżki dla budżetówki - powiedział Paweł Szałamacha.

 

- Finansujemy także szereg innych zamierzeń: jest poczyniona rezerwa na decyzję co do obniżonego wieku emerytalnego, o 2 mld będą wyższe wydatki infrastrukturalne w budżecie ministra (infrastruktury i budownictwa Andrzeja) Adamczyka na programy kolejowe i drogowe, uruchomiony będzie program przekopu przez Mierzeję Wiślaną, zostaną przeznaczone stosowne pieniądze na waloryzację inflacyjną wynagrodzeń w całej sferze budżetowej o 1,3 proc. - tłumaczył.

- Co do ostatecznego kształtu wieku emerytalnego, będzie się wypowiadał Sejm. Ale my realizujemy konsekwentnie, krok po kroku, te założenia w harmonogramie, w tempie, który jest sensowny, rozsądny, który nam pozwala być wiarygodnym dla tej bardziej obiektywnej, już nie powiem życzliwej, części obserwatorów sceny politycznej - dodał szef resortu finansów.  

Wskazał, że szereg założeń z 2016 roku będzie realizowanych w zwiększonym wymiarze w przyszłym roku. - I przy zachowaniu tego, co uważam za niekwestionowany sukces naszego rządu, całej Rady Ministrów, i - także przyznam państwu - mój osobisty, to znaczy zatrzymaniu deficytu budżetowego na bezpiecznym poziomie, na wiarygodnym poziomie 2,9 pp. - podkreślił.

"Rozwój poprzez rodzinę "

- Proponujemy rozwój poprzez rodzinę, poprzez wspieranie rodzin, poprzez szerokie budowanie wsparcia dla polskich rodzin, odbudowy polskiego przemysłu, tworzenie w Polsce warunków do inwestowania na warunkach, które będą dawały szansę przedsiębiorcom, ale jednocześnie będą zwiększały polski rozwój - podkreśliła premier.

 

Przekonywała, że już widać efekty wdrażanych przez jej rząd reform i podejmowanych przez niego decyzji w tym roku, mimo że rada ministrów pracowała na budżecie przygotowanym jeszcze przez poprzedników.

 

- Myśmy wprowadzili do niego pewne zmiany, ale to był projekt budżetu poprzedniego rządu, a mimo to udało nam się w tak trudnych warunkach doprowadzić do tego, że są wyższe dochody podatkowe, że ten system podatkowy zaczyna przynosić efekty - podkreślała.

 

Ponownie zapowiedziała, że zarówno program 500 plus, który - jak wskazała premier - kosztował w tym roku 17 mld zł, jak i inne zapowiedzi rządu będą realizowane. - Konsekwentnie będziemy ten plan realizowali w latach następnych, również w roku 2017 - zadeklarowała Beata Szydło.

Finansowanie 500 Plus zabezpieczone

Wszystkie kwoty na program Rodzina 500 plus są w pełni zabezpieczone i dodatkowe finansowanie, czy zmiany nie będą potrzebne w ciągu roku - zapewni Szałamacha. Dodał, że jeśli program odniesie sukces, wydatki w kolejnych latach będą wzrastały.

- Jeżeli program Rodzina 500 Plus odniesie sukces, na którym nam zależy - a tym sukcesem jest wyższy wskaźnik urodzeń w Rzeczypospolitej za rok, za dwa, za trzy - to oczywiste jest, że wydatki na ten program będą wzrastały - wyjaśnił szef resortu finansów.

 Na finansowanie zapoczątkowanego w kwietniu 2016 roku Programu "Rodzina 500 Plus" rząd chce przeznaczyć ok. 23 mld zł. Jak podkreśla CIR - "to rekordowe wsparcie dla polskich rodzin". 

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA