fbTrack
REKLAMA

Biznes

Upad這ści: pandemia zmieni豉 rynkowe regu造 gry

Rz鉅owe programy pomocowe opni造 upad這 czci firm. Mniejsza ni we wczeniejszych latach liczba bankructw w 2020 r. jest te efektem wzrostu zainteresowania restrukturyzacjami, wynika z raportu wywiadowni gospodarczej MGBI.

2,9 mld z si璕n窸y zobowi頊ania najwi瘯szego bankruta w 2020 r. By to Podkarpacki Bank Sp馧dzielczy z Sanoka. Jak wygl鉅a polska mapa upad這ci w roku, w kt鏎ym warunki gospodarcze dyktowa koronawirus?

Najm這dszym ubieg這rocznym bankrutem by 10-latek z wojew鏚ztwa l零kiego. Najstarszym okaza豉 si 92-letnia mieszkanka tego samego regionu. W 2020 r. liczba upad這ci konsumenckich w Polsce skoczy豉 o ponad dwie trzecie, wynika z raportu wywiadowni gospodarczej MGBI.

Ubieg造 rok by dla gospodarki inny ni wszystkie poprzednie. I mog這by wydawa si, 瞠 szczeg鏊nie ci篹kie warunki rynkowe oraz ograniczenia w dzia豉lnoci wprowadzone w zwi頊ku z pandemi spowoduj lawinowy wzrost upad這ci firm. Tak si jednak nie sta這.

Jak wynika z najnowszej edycji cyklicznego opracowania Post瘼owania upad這ciowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021, przygotowywanego przez wywiadowni gospodarcz MGBI, liczba przedsi瑿iorc闚 og豉szaj鉍ych upad這 w 2020 r. zmniejszy豉 si do 524, z ok. 600 rocznie w latach 20162019.

Sk鉅 taki wynik? Zdaniem autor闚 raportu z這篡這 si na to kilka czynnik闚. To cho熲y ograniczenia w pracy s鉅闚, ale tak瞠 uruchomienie rz鉅owych program闚 pomocowych. Umo磧iwi造 one czasowe opnienie decyzji o upad這ci czci przedsi瑿iorc闚 zmagaj鉍ych si z problemami finansowymi. Spora grupa podmiot闚 zagro穎nych niewyp豉calnoci zdecydowa豉 si te skorzysta z nowej, uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej.

W tegorocznej edycji raportu przeanalizowalimy dane za lata 20182020. Miniony rok z uwagi na nag造 wybuch pandemii okaza si trudnym okresem dla polskiej gospodarki m闚i Micha Grzechowiak, analityk, wsp馧za這篡ciel i cz這nek zarz鉅u MGBI.

Jak pokazuje raport, nowa pandemiczna rzeczywisto przynios豉 nie tylko wzrost og鏊nej liczby otwieranych post瘼owa upad這ciowych i restrukturyzacyjnych, ale te istotne zmiany w korzystaniu z tych procedur przez polskich przedsi瑿iorc闚 i konsument闚 dodaje Micha Grzechowiak.

MGBI to firma technologiczna zajmuj鉍a si przetwarzaniem i analiz informacji dotycz鉍ych dzia豉lnoci polskich przedsi瑿iorstw. Od 2010 r. dostarcza klientom dane u豉twiaj鉍e poszukiwanie nowych rynk闚, partner闚 biznesowych oraz ocen ryzyka wsp馧pracy.

MGBI wzi窸a pod lup trzy obszary: upad這ci przedsi瑿iorstw, upad這ci konsumenckie oraz post瘼owania restrukturyzacyjne. We wszystkich trzech czciach raportu przyjrza豉 si tak瞠 pracy doradc闚 restrukturyzacyjnych.

Pobierz pe軟 wersj raportu (PDF)

Mieszany obraz

Chocia prognozy makroekonomiczne dla gospodarki na 2021 r. nie s z貫, trudno przewidzie, na ile spodziewane luzowanie pandemicznych ogranicze pozwoli zagro穎nym przedsi瑿iorstwom odzyska finansow stabilno. Wiele wskazuje na to, 瞠 nie b璠 ju mog造 one liczy na rz鉅ow pomoc w takiej skali jak w pierwszych miesi鉍ach pandemii pisz analitycy MGBI.

Osobn kwesti jest znacz鉍a liczba uproszczonych post瘼owa restrukturyzacyjnych otwartych w drugiej po這wie 2020 r. Na pewno nie wszystkie zako鎍z si przyj璚iem uk豉du i redukcj zobowi頊a, a w takich przypadkach wierzyciele nie b璠 raczej zwleka ze sk豉daniem wniosk闚 o og這szenie upad這ci d逝積ik闚. To w konsekwencji mo瞠 doprowadzi do skokowego wzrostu liczby otwieranych post瘼owa upad這ciowych w perspektywie najbli窺zych kilku miesi璚y prognozuj.

Pandemia zmieni豉 rynkowe regu造 gry

Na og這szenie niewyp豉calnoci przez przedsi瑿iorstwa wp造w ma wiele element闚. S to zar闚no czynniki og鏊ne zwi頊ane z gospodark, jak koniunktura i sezonowo, jak te specyficzne dla poszczeg鏊nych bran oraz zdarzenia jednorazowe.

Oczywicie takim najwa積iejszym czynnikiem determinuj鉍ym liczb upad這ci w ubieg造m roku by豉 pandemia i zwi頊ane z ni zaburzenia w gospodarce. Efekty by這 wida ju w kwietniu, gdy wskutek ogranicze w pracy s鉅闚 wydano istotnie mniej postanowie o upad這ci ni w I kwartale. W maju, gdy s鉅y wznowi造 rozpatrywanie nowych wniosk闚 upad這ciowych, liczba og這szonych bankructw ponownie wzros豉, a w czerwcu osi鉚n窸a roczne maksimum.

Dane za II p馧rocze tak瞠 wygl鉅aj zupe軟ie inaczej ni w dw鏂h wczeniejszych latach. Po wejciu w 篡cie Tarczy antykryzysowej 4.0 i udost瘼nieniu przedsi瑿iorcom uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej, kolejne miesi鉍e przynios造 spadek liczby otwartych post瘼owa upad這ciowych. Wyranie wida to w danych za IV kw., gdy liczba ta spad豉 niemal o po這w w por闚naniu z poprzednimi latami.

Kto bankrutowa w 2020 r.

Najwi瘯sz grup przedsi瑿iorstw og豉szaj鉍ych niewyp豉calno od lat stanowi podmioty dzia豉j鉍e w handlu, produkcji, budownictwie i transporcie. To zarazem najwi瘯sze sektory gospodarki pod wzgl璠em wartoci produkcji.

Wr鏚 dziesi璚iu grup bran穎wych o najwi瘯szej liczbie upad這ci najwi瘯szy wzrost odsetka niewyp豉calnych przedsi瑿iorstw tw鏎cy raportu zaobserwowali w bran篡 gastronomicznej i zarz鉅zania nieruchomociami.

W 2020 r. spor鏚 sekcji PKD, w kt鏎ych liczba og豉szanych niewyp豉calnoci wyranie si zwi瘯szy豉 w stosunku do poprzedniego roku, mo瞠my wskaza przede wszystkim bran輳 HoReCa (wzrost o 65 proc.), kt鏎a najbardziej ucierpia豉 przez ograniczenia zwi頊ane z pandemi. Najwi瘯szy spadek liczby bankructw zanotowalimy natomiast w bran瘸ch zwi頊anych z transportem (spadek o 33 proc.), administrowaniem i dzia豉lnoci wspieraj鉍 (spadek o 31 proc.) oraz budownictwem (spadek o 21 proc.) pisz analitycy MGBI.

W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwi璚ej firm og豉szaj鉍ych upad這 (ponad jedna czwarta) istnia這 od 5 do 10 lat. Drug, niewiele mniejsz grup stanowi podmioty dzia豉j鉍e d逝瞠j ni 20 lat. Przy czym z roku na rok spada odsetek przedsi瑿iorstw o maksymalnie 5-letnim okresie dzia豉nia przy jednoczesnym wzrocie udzia逝 grup podmiot闚 o ponad 15-letnim sta簑.

Ta tendencja nie zmieni豉 si w ubieg造m roku, co mo瞠my zinterpretowa jako pozytywny sygna. Najwyraniej pomimo utrudnie w prowadzeniu dzia豉lnoci m這de firmy nie dowiadczy造 wi瘯szych problem闚 z utrzymaniem p造nnoci finansowej ni w poprzednich latach podkrelaj autorzy raportu.

Spadek og鏊nej liczby otwartych post瘼owa upad這ciowych w 2020 r. Spowodowa, 瞠 w wi瘯szoci wojew鏚ztw zmniejszy豉 si tak瞠 liczba bankructw. W uj璚iu procentowym wyranie mniej postanowie o og這szeniu upad這ci ni przed rokiem wyda造 s鉅y z woj. podlaskiego, ma這polskiego, kujawsko-pomorskiego i l零kiego. Z kolei liczba ta najbardziej wzros豉 w woj. warmi雟ko-mazurskim. Co nie zaskakuje, dane s silnie powi頊ane z potencja貫m ekonomicznym danego regionu, mierzonym wielkoci wytwarzanego w nim PKB.

Pobierz pe軟 wersj raportu (PDF)

Najwi瘯sze upad這ci

W zestawieniu najwi瘯szych niewyp豉calnych d逝積ik闚 w 2020 r. pierwsze miejsce przypad這 Podkarpackiemu Bankowi Sp馧dzielczemu z Sanoka. Jego zobowi頊ania si璕n窸y 2,9 mld z.

Na drugim miejscu z 852 mln z znalaz造 si Zak豉dy Mi瘰ne Henryk Kania z Pszczyny.

Trzecia by豉 sp馧ka Fabryka Biznesu (prowadzi豉 w υdzi od 2015 r. centrum handlowe Sukcesja) z kwot przesz這 511 mln z.

Obraz upad這ci konsumenckich

W 2020 r. polskie s鉅y orzek造 niewyp豉calno niemal 13,7 tys. os鏏. To skok a o 69 proc. w stosunku do 2019 r. To bezprecedensowa zmiana, jakiej nie obserwowalimy wczeniej poza pierwszymi dwoma latami obowi頊ywania zliberalizowanej procedury upad這ciowej czytamy w opracowaniu Post瘼owania upad這ciowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021.

Najm這dszym bankrutem by 10-latek z wojew鏚ztwa l零kiego. Najstarszym okaza豉 si 92-letnia mieszkanka tego samego regionu.

Przypomnijmy, 瞠 cho mo磧iwo og這szenia upad這ci przez osob fizyczn nieprowadz鉍 dzia豉lnoci gospodarczej pojawi豉 si ju w 2008 r., to dopiero zmiany w prawie z 2014 r. da造 szans skorzystania z niej szerszemu gronu d逝積ik闚. Prze這篡這 si to na dane. W 2015 r., czyli w pierwszym roku obowi頊ywania zliberalizowanych przepis闚, s鉅y og這si造 niewyp豉calno 2,3 tys. os鏏, a w 2019 r. ju ponad 8 tys.

Przepisy zn闚 zaktualizowano w sierpniu 2019 r., a zmiany wesz造 w 篡cie w marcu 2020 r. Zr闚na造 one zasady dla przedsi瑿iorc闚 indywidualnych z tymi stosowanymi wczeniej tylko wobec os鏏 nieprowadz鉍ych dzia豉lnoci gospodarczej. Co wi璚ej, bankructwo mog obecnie og豉sza tak瞠 osoby, kt鏎e doprowadzi造 do niego z premedytacj, a wszyscy d逝積icy zyskali wi瘯sz ochron przed utrat miejsca zamieszkania i rodk闚 do 篡cia.

Zdaniem analityk闚 MGBI, dynamiczny wzrost liczby bankructw prywatnych w 2020 r. to przede wszystkim efekt w豉nie nowych procedur u豉twiaj鉍ych og這szenie upad這ci konsumentom a nie zawirowa wywo豉nych przez pandemi.

Jaki obraz konsumenta-bankruta wy豉nia si z raportu? Ot騜 Polacy najczciej maj problemy z p造nnoci finansow oko這 50. roku 篡cia. Dotyczy to tak samo m篹czyzn, jak i kobiet.

W 2020 r. liczba upad這ci konsumenckich najmocniej wzros豉 w woj. lubelskim, wielkopolskim i l零kim. W tym ostatnim konsumenci bankrutuj wyranie czciej ni wynika to z potencja逝 ekonomicznego i wielkoci populacji wojew鏚ztwa.

W wi瘯szoci pozosta造ch region闚 dynamika by豉 mniejsza, ale i tak upad這ci by這 o 4080 proc. wi璚ej ni rok wczeniej. W woj. wi皻okrzyskim i podkarpackim liczba og這szonych upad這ci konsumenckich na przestrzeni ostatnich dw鏂h lat prawie si nie zmieni豉.

Sporym zaskoczeniem s zmiany w czo堯wce zestawienia. Dwa wojew鏚ztwa o najwi瘯szej rocznej liczbie og豉szanych upad這ci konsumenckich mazowieckie i l零kie po raz pierwszy w historii zamieni造 si miejscami. Cho w obu regionach grupa niewyp豉calnych os鏏 w 2020 r. by豉 prawie taka sama, to w豉nie w wojew鏚ztwie l零kim skala tego zjawiska by豉 najwi瘯sza.

Jak prognozuj eksperci z MGBI por闚nuj鉍 dowiadczenia z innych kraj闚, po upowszechnieniu obecnej procedury upad這ciowej liczba bankructw os鏏 nieprowadz鉍ych dzia豉lnoci gospodarczej w perspektywie kilku lat si璕nie 3040 tys. rocznie. Bior鉍 pod uwag dane za stycze 2021 r. i prognozy makroekonomiczne na najbli窺ze miesi鉍e szacujemy, 瞠 w bie蕨cym roku liczba ta wzronie o blisko 50 proc. i najprawdopodobniej przekroczy 20 tys. oceniaj.

Mocny skok post瘼owa restrukturyzacyjnych

W ubieg造m roku liczba otwieranych spraw restrukturyzacyjnych przedsi瑿iorstw zwi瘯szy豉 si do 791, co oznacza wzrost a o 75 proc. Wczeniej, w latach 20182019, by這 to ok. 460 rocznie.

Liczba przedsi瑿iorstw poddanych restrukturyzacji zwi瘯szy豉 si przede wszystkim w woj. mazowieckim, l零kim i kujawsko-pomorskim. Najwi瘯szy wzrost tej liczby nast雷i w bran篡 finansowej i transportowej.

Na pierwszym miejscu w gronie najwi瘯szych d逝積ik闚 korzystaj鉍ych z procedur restrukturyzacyjnych w 2020 r. znalaz豉 si sp馧ka PBG. ㄨczna warto jej zobowi頊a przekroczy豉 5 mld z. Druga pozycja przypad豉 jej sp馧ce c鏎ce Rafako (niemal 830 mln z), a trzeci zaj窸a Stocznia Remontowa Nauta (prawie 500 mln z zobowi頊a).

Jak wskazuj autorzy opracowania Post瘼owania upad這ciowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021, zwi瘯szone zainteresowanie restrukturyzacj wynika這 z nowej mo磧iwoci otwarcia uproszczonego post瘼owania o zatwierdzenie uk豉du w zwi頊ku z pandemi. Sprawy prowadzone w tym trybie stanowi造 niemal po這w post瘼owa restrukturyzacyjnych wszcz皻ych w 2020 r.

Pobierz pe軟 wersj raportu (PDF)

Materia powsta we wsp馧pracy z MGBI

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wywietlimy artyku za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA